top of page

Kwalitatief advies, trainingen en werkplekmetingen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Projecten

Een greep uit de meest fascinerende projecten tot op heden... 
Arbeidshygiëne:
- metingen
- risico-analyse:  modellering  
  kwalitatief of kwantitatief  

De boeienste arbeidshygiënische meetcampagne was in Noorwegen. Bij een pilot installatie om op hoge temperatuur metalen terug te winnen is de stofblootstelling in kaart gebracht met meer dan 50 stationaire en persoonsgebonden stofmetingen (950 element analyses). Het geheel werd geëvalueerd conform de EN-689 en Noorse wetgeving.

Risico-analyses (RIE)
Standaarden
opstellen

Diverse soorten risico-analyses kunnen uitgevoerd worden op vlak van veiligheid en arbeidshygiëne. In eerste instantie worden de globale risico's bedrijfswijd in kaart gebracht. Dit wordt aangevuld met afdelingspecifieke analyses zoals bv mobiele arbeidsmiddelen en verkeersveiligheid, geluidsanalyses, HAZOP's, SWIFTS, ...

In de loop der jaren zijn globale veiligheidsstandaarden ontwikkeld.

Officiële validatie van de RIE en het plan van aanpak in Nederland is mogelijk.

Kritische risico's opsporen

Dodelijke of zeer ernstige ongevallen met blijvend letsel wil elke ondernemer absoluut voorkomen.
HYSA heeft een methodiek beproefd waar het deze kritische risico's zichtbaar kan maken en oplossingen kan bieden.

Incidenten-
onderzoek

De kunst van incidentenonderzoek is om direct alle data te verzamelen.

Voor de analyse gebruikt HYSA de ICAM-methodiek, die staat voor Incident Cause Analyse Method. ICAM vindt zijn oorsprong in de Australische luchtvaart. Onderzoek is heel gestructureerd en spoort gemakkelijk diepliggende oorzaken op en geeft perfect de hoofdroutes van het incident weer. Een feitenboom of oorzakenboom is dan eenvoudig op te stellen. 

Proactieve KPI's om de incidenten voor te zijn...

Soms is het mogelijk om met goed gedefinieerde proactieve veiligheids-KPI's en doelen, ongevallen voor te zijn of te voorspellen.  Het zijn leidende indicatoren die statistisch veel nauwkeuriger zijn dan volgende indicatoren. De mogelijkheid om ze op te stellen is afhankelijk van de veiligheidsmaturiteit van het bedrijf en is dus bedrijfsspecifiek. 

Begeleiding onderhoudsstops

Erik heeft in België, Nederland en Frankrijk onderhoudstops of TurnArounds gecoördineerd, voorbereid en geïnspecteerd.

Op bepaalde stops waren gedurende 3 weken tot 1200 contractors gepasseerd en de werken gingen 24 op 24 uur door.

Erik heeft het certificaat van veiligheidscoördinator A (België)

Referenties

Nyrstar, Imerys Talk Gent, AB-InBev Leuven, Eurocontrol Maastricht, HE-CO construct Bocholt, Bayer Medical Care Maastricht, Vasco Group Dilsen, Borealis Geleen, Metallo Belgium, Prevent Leuven, Humat, SOS Safety opleidingen, Cosanta, JBF Global Europe, Prebes, ArboUnie, Premed, Chemours Belgium, Brightlands Chemelot Campus, Defensie België, Umicore Hoboken, Legrand AV Netherlands, EUROPORTS Belgium, Heraeus Electro-Nite, JORISIDE, Chemours Mechelen, Rotec Arendonk, Atlas Copco Wilrijk en Safetywise Solutions Melbourne.

Andere deskundigheden

- Registratie en evaluatie van gevaarlijke stoffen management; handschoenen risico analyse.

- Kwalitatieve en kwantitatieve risico analyse gevaarlijke stoffen.

- Job-observatie programma.

- Evaluatie of opmaak van nood- en evacuatieplannen.

- Advies bij nieuwbouw of verbouwingen.

- Werkplekinspecties of bedrijfsaudits.

- Fit-testing van adembeschermingsmiddelen en bijhorende training voor het gebruik van adembescherming.

- Geluidsmetingen, individuele persoonsgebonden metingen (dosimetrie)  en opmaak van geluidsplattegronden.

- Stofmetingen en bronopsporing.

- Meten en training voor het uitvoeren van gasmetingen in besloten ruimten.

- Klimaat metingen: droge, vochtige en stralingstemperatuur, luchtsnelheid, vochtigheid, CO2, luchtsnelheid/ tocht, ...

- Updaten van veiligheids- en gezondheidsstandaarden.

- Veiligheidsopleidingen/trainingen/toolboxmeetings in eigen beheer of via partners.
  Kortingen voor opleidingen zijn mogelijk via KMO-portefeuille (BE).

bottom of page